بارش‌های مطلوب بهاری تا نیمه خرداد

بر اساس جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش کشور بارش هفته اول (۳ تا ۹ اردیبهشت) در شمال ‌غرب، البرز غربی، امتداد کوه‌های زاگرس و نوار شمال‌ شرق کشور کمتر از نرمال و در سایر مناطق نرمال تا بیش از آن است. بارش انباشته با احتمال بین ۲۵ تا ۵۰ درصد در نیمه شرقی سواحل خزر، البرز میانی، استان کرمان و استان‌ها در شرق زاگرس میانی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر پیش ‌بینی شده است.

بارش هفته دوم در شمال ‌شرق و استان‌های دو سوی البرز شرقی نرمال و در سایر مناطق بیش از نرمال است. بارش انباشته در امتداد زاگرس و شمال‌ غرب با احتمال ۵۰ تا ۷۵ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر خواهد بود.

بارش هفته سوم کشور بیش از نرمال است و با احتمال بین ۲۵ تا ۵۰ درصد مقدار انباشته برای بخش‌هایی از زاگرس میانی، البرز میانی و مناطق مرکزی استان کرمان بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر برآورد شده است.

انتظار می‌رود بارش هفته‌های چهارم تا ششم در محدوده نرمال باشد. در هفته ششم با احتمال بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بارش انباشته در مناطقی از شمال ‌غرب و بخش ‌هایی از شرق زاگرس جنوبی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر برآورد می‌شود.

بر اساس جدیدترین نقشه های پیش‌بینی هفتگی دمای هوای کشور میانگین دمای هوای هفته اول (۳ تا ۹ اردیبهشت) در سواحل خزر، غرب البرز، شمال‌ غرب و زاگرس میانی ۱ تا ۵ درجه بیش از نرمال است و بیشترین افزایش (۳ تا ۵ درجه ) برای شمال‌ غرب پیش‌ بینی شده است.

دمای هوا در سایر مناطق کشور از ۱ تا ۸ درجه کمتر از نرمال خواهد بود که بیشترین کاهش (۳ تا ۸ درجه ) در مرکز و جنوب ‌شرق کشور رخ می‌دهد. دمای هوای هفته دوم در شمال‌ غرب، دو سوی البرز و نوار شمال‌ شرق ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و برای سایر مناطق ۱ تا ۵ درجه کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است و بیشترین کاهش ( ۳ تا ۵ درجه) در جنوب ‌شرق کشور رخ می‌دهد.

در هفته‌های سوم و چهارم دمای هوا در شمال ‌غرب و سواحل خزر بین ۱ تا ۲ درجه بیشتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود. دمای هوا در هفته پنجم در مناطق کوهپایه‌ای داخلی، مرکز و شرق کشور نرمال و در سایر مناطق بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوای کشور در هفته ششم ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا