فیلم| حمید رسایی به دلیل تعداد کم شرکت کنندگان حاضر به سخنرانی نشد!

حمید رسایی به دلیل تعداد کم شرکت کنندگان حاضر در محل سخنرانی‌اش، حاضر به سخنرانی نشد!

فیلم| حمید رسایی به دلیل تعداد کم شرکت کنندگان حاضر به سخنرانی نشد!

در ادامه ویدئوی زیر را مشاهده نمائید.

کد ویدیو