گوسفند زنده ۱۶۰ درصد گران شد


آفتاب‌‌نیوز :

مرکز آمار ایران در گزارش جدیدی از متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ۱۴۰۲ اعلام کرد: در بخش غلات، در فصل تابستان سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت گندم ۱۴۳۷۰۸ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥,٧ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت جو ٩٨٧٤٦ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٥ درصد کاهش داشته است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت نخود با ٩,٢ درصد افزایش به ٣٨١٨١٥ ریال، همچنین متوسط قیمت عدس با ٣.٥ درصد کاهش به ۴۴۹۳۵۰ ریال رسیده است.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت هندوانه ۳۹۳۰۰ ریال و متوسط قیمت خربزه ۷۴.۸۱ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ٦٤,٤ و ۱۰۲.۹ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت خیار ١٧٧٨٣٨ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت سیب زمینی ۹۵۸۰۶ ریال و متوسط قیمت گوجه فرنگی ٤٣٦٥٦ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦,٧ و ١٣.٥ درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت پیاز با ٢٦.٦ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به ٦٥٦٢٩ ریال رسیده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان ۱۴۰۲، متوسط قیمت یونجه ٦٩٩٢٦ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥,٩ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت کاه ١٦٦٤١ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤ درصد کاهش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت زردآلو ٢٧٥١٨٢، هلو ۱۷۸۹۰۷ و آلبالو ٢٨٤٢٤٩ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٢٩، ١٩.٦ و ۵۰.۵ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با ۰.۶ درصد افزایش به ٥٦٨١٢١ ریال رسیده است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان ۱۴۰۲، متوسط قیمت سیب درختی ١٨٣٤٩٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١,٨ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت انگور ١٦٩٩٣٩ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٦درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١٩٣٨٣٢٧ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٨٧٦٦٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۶۰.۵ و ١٤٤.٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٤١٦٤١٢ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٤٨٢٥٨ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب ٧٣,٧ و ٢٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، هزینة شخم زمین زراعی آبی ١٥٧٥٦٨٤٣ ریال در هر هکتار و هزینة شخم زمین زراعی دیم ١۰٦١٧٤٨٨ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٧٣,٥ و ٦٢.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ١٤۰٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ٣٩٣٤۰٩٦ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٢,٩ درصد افزایش داشته است و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ٢٦٤٣٣۰١ ریال بوده است که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٥۰.٢ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار مرد ٤۰٥٩٢٧۰ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار زن ٣۰٤۰١٦٢ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤٧.٣ و ٤٤.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا