با توجه به حادثه منا آیت الله سیستانی رفتن حج را واجب نمی داند

به گزارش شیعه آنلاین ؛ در پی وقوع حادثه دلخراش و غم انگیز منا و به شهادت رسیدن صدها تن از حجاج بیت الحرام از کشورهای مختلف از جمله ایران، مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله سیستانی، در پاسخ به چند استفتاء در مورد حج رفتن، به طور غیر مستقیم اعلام کرد که ” در این صورت حج مادام که ترس هست بر او واجب نمی باشد.”

برای روشن تر شدن موضوع و تنویر افکار عمومی، در ذیل به چندین استفتاء و پاسخ های صادر شده از سوی حضرت آیت الله سیستانی در این باره اشاره می کنیم تا شاید مردم و بخصوص مقلدین آن حضرت بتوانند راحت تر در این باره تصمیم گیری کنند:

پرسش: رفتن حج واجب برای فرد مستطیع با وجود خطر احتمالی و با توجه به اتفاق فاجعه ی منا چه حکمی دارد؟
پاسخ: اداء حج بر مستطیع واجب است مگر اینکه شخص احتمال عقلائی بدهد که به او ضرری برسد ـ به طوری که موجب خوف او شود – که در این صورت حج مادام که ترس هست بر او واجب نمی باشد.

پرسش: جوان مجردی است که اخیراً مستطیع شده است و اما به فکر ازدواج می باشد و اگر حج برود ازدواج او عقب می افتد، کدامیک را مقدم بدارد؟
پاسخ: حج برود و ازدواج را تأخیر بیندازد مگر آنکه تأخیر ازدواج برای او دشوار بوده و زحمت فوق العاده داشته باشد که عادتاً تحمل ناپذیر است، در این صورت ازدواج را مقدم بدارد.

پرسش: اگر دانشجویی در موسم حج، امتحان دانشگاهی دارد آیا می تواند حج واجب را به سال آینده بگذارد خصوصاً اگر امتحان درسی برای او جنبه حیاتی داشته باشد و بسیار مهم است؟
پاسخ: اگر اطمینان داشته باشد که در سال آینده می تواند حج بگذارد چنان کاری جائز است و گرنه حج را نمی تواند تأخیر بیندازد و اگر تأخیر امتحان درسی برای او حرجی باشد و دشوار باشد طوری که عادتاً چنان خسارت و زحمت را نمی توان تحمل کرد در این صورت در سال جاری حج براو واجب نمی شود و مستطیع به حساب نمی آید.

پرسش: آیا عمره مفرده برفرض استطاعت واجب است؟
پاسخ: بر کسانی که وظیفه ایشان حج تمتع است عمره مفرده واجب نیست.

پرسش: پولی که بانک در مقابل پولی که حجاج برای حج ریخته اند می دهد آیا با آن به مکه می شود رفت یا نه؟
پاسخ: اگر به صورت قرارداد شرعی با بانک باشد جایز است.

پرسش: اگر شخصی استطاعت مالی و جانی برای انجام حج واجب داشته باشد اما به خاطر شرکت در یک آزمون بسیار مهم (مثلا دکترا) می تواند حج رفتن خود را یک سال به تعویق اندازد؟
پاسخ: اگر عدم شرکت در آزمون موجب مشقت وحرج است حج در آن سال بر وی واجب نیست.

پرسش: آیا پولی که دولت در پایان خدمت به عنوان پایان کار به کارمندان پرداخت می کند موجب استطاعت مالی برای حج تمتع می گردد؟
پاسخ: اگر به مقدار کافی باشد و بدهکاری نداشته باشد یا پول زائد بر نیاز به مقدار آن داشته باشد حج واجب است.

پرسش: اگر کسی فیش حج دارد ولی تا ۱۰ سال دیگر نوبتش می رسد آیا باید فیش آزاد بخرد و زودتر به حج برود؟
پاسخ: اگر استطاعت مالی دارد که فیش آزاد بخرد و امکان سفر وجود دارد باید فعلا این کار را انجام دهد.

پرسش: هرگاه مکلَّف عمره تمتع را به نیابت از دیگری انجام دهد، و پیش از انجام حج متوجه شود که هنگام بیرون آمدن از شهرش مستطیع بوده است، آیا بر او واجب است که حج نیابتی را به پایان برساند و یا آن که برای خود حج به جا آورد؟ و اگر واجب است که برای خود حج به جا آورد، برای عمره تمتع از کجا مُحرم شود؟ و اگر پس از انجام دادن عمره نیابتی و پیش از حج مستطیع شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ: در صورت اول، اگر به خود مطمئن باشد که سال آینده می تواند برای خود حج به جا آورد، حج نیابتی را به پایان برساند وگرنه آن را رها کند و به یکی از میقات ها برود و برای خودش جهت حج مُحرم شود. ودر صورت دوم با استطاعتی که تازه به دست آورده حج بر او واجب نمی شود گرچه با غیر مال الاجاره باشد.

پرسش: اگر مستطیع در سالی که استطاعت مالی دارد، اجازه سفر به سرزمین مقدس برای انجام حج نیابد، آیا بر او لازم است که استطاعت مالی خود را به مقدار توانش حفظ کند تا آن که در سال آینده حج را به جا آورد؟
پاسخ: اگر این نکته را احراز کند که دیگر شرط های استطاعت در سال آینده فراهم خواهد بود، بر او لازم است استطاعت مالی خود را حفظ کند وگرنه بنابر اظهر واجب نیست.

تکمیلی: در پی تماس های مکرر برخی کاربران و نیز مقلدان حضرت آیت الله سیستانی و سوال درباره اینکه آیا نظر این مرجع عالیقدر بر نرفتن حج امسال است یا خیر، لازم به ذکر است که استفتاء و پاسخ معظم له مربوط به زمان خاصی نبوده، بله ایشان به طور کلی در مورد این موضوع نظر داده اند. اگر فردی در موردی خاص یا مدت زمانی خاصی سوالی دارد، می تواند مستقیما از دفتر ایشان سوال کند.

You might also like More from author

Leave a comment