مصاحبه ای با روح “امیر کبیر” !

به گزارش شیعه آنلاین ؛ “محمد تقی خان فراهانی” معروف به “امیرکبیر” فرزند کربلایی “قربان بیگ فراهانی” در سال ۱۲۲۲ ق در هزاوه فراهان از توابع اراک (سلطان آباد پیشین) متولد شد. و در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۲۳۰ شمسی باغ فین کاشان به شکل مرموزی کشته شد.

اکنون و بعد از گذشت بیش از ۱۶۵ سال از مرگ امیرکبیر، وب سایت بهشت زهرای تهران، مطلبی تحت عنوان «مكالمه با روح ميرزا تقي خان امير كبير، روح تقي حاضر است» منتشر کرده است. این مطلب که در ذیل آن را آورده ایم، به اصطلاح مصاحبه ای با روح امیرکبیر است و مطالب بسیار عجیب و خنده داری را در آن از زبان مرحوم امیرکبیر بیان کرده است:

س- حال شما چطور است؟؟
ج- حال من خيلي خوب است.

س- پس از آنكه شما را كشتند آيا تا اين تاريخ بدنياي جسماني مراجعت كرده ايد؟؟
ج- خير من احتياج نداشتم.

س- آيا تصور مي كنيد بزودي به عالم ملكوتي صعود مي كنيد؟؟
ج- بلي بزودي خواهم رفت.

س- شما فعلا مشغول چه كاري هستيد؟؟
ج- من در اينجا مشغول مطالعه طبيعت و بزرگي خلقت هستم. حقيقتا حيرت آور است در عالم جسماني ما هيچ نمي فهميديم اوضاع عالم و خلقت آن بكلي غير از آن چيزهائي است كه در عالم تصور مي كنند. ما اينجا و ظايفي داريم كه در صورت انجام آنها موفق به ارتقاء مي گرديم و الا بعالم جسماني صعود مي كنيم و هيچ عذابي بالاتر از جسمانيت براي روح نيست و تعجب است كه در عالم شما مردم علاقه زيادي به حيات دنيائي دارند. مرگ در نظر آنها دشوار است در صورتيكه كاملا در غفلت هستند عالم جسماني جز همان جهنم كه تمام اديان از آن ياد كرده اند چيز ديگري نيست انجام و ظيفه براي ما چندان سخت نيست با كمال سهولت تكاليف خود را انجام ميدهيم هر گاه ميل كنيم مطلبي را بفهميم فورا اراده مي كنيم از آن موضوع مطلع مي شويم و هر گاه بخواهيم در عالم جسماني به كسي چيزي بفهمانيم بوسايل مختلفه ممكن است مثلا القا مي كنيم فلان كتاب را بخواند وقتي كه بخواهيم به كسي بفهمانيم كه كار بد نتيجه خوبي ندارد به اوالقاء مي كنيم كه به نتايج آن فكر كند ما اينجا خيلي تفريح داريم كه صد يك آن در دنياي جسماني شما نيست و لذتهاي زيادي مي بريم كه تصور آنهم در عالم جسماني براي شما ممكن نيست.

س – آيا عذابي كه ارواح در عالم شما تحمل مي كنند اسباب تصفيه آنها مي شود؟؟
ج- بلي ولي تصفيه حفيفي در عالم جسماني شما است.

س – پس عذاب آنجا فقط بعنوان مجازات است يا نه؟؟
ج- بلي

س – همان طوري كه ارواح از عالم شما براي تصفيه به عالم جسماني رجعت مي كنند آيا از عالم ملكوتي هم به عالم شما رجعت مي كنند يا خير؟؟
ج- خير آنها براي تصفيه ممكن است به كرات ديگر بروند.

س – آيا ممكن است بفرمائيد ارواح در عالم شما به جند طبقه تقسيم شده اند؟؟
ج – ارواح در عالم ما به چهار طبقه تقسيم شده اند طبقه اول ارواحي هستند كه مقامشان فوق سايرين است. طبقه دوم آنهائي هستند كه تا درجه تصفيه شده اند. طبقه سوم آنها هستند كه حالشان خيلي بد است و در عذاب مي باشند.

س – شما در كدام طبقه هستيد؟؟
ج- من در طبقه اول هستم.

س – در عالم شما آيا غير از ارواح بشر ارواح ديگري هم هستند؟؟
ج – خير فقط ارواح بشر در اين عالم است.

س – آيا حيوانات هم داراي روح هستند؟؟
ج – البته داراي روح هستند ولي آنها هم يك عالم ديگر دارند.

س – آيا در عالم شما هم خواب هست؟؟
ج – در عالم ما نه خواب هست نه خوراك نه لباس ما احتياجي به اين چيزها نداريم.

س – مي خواهم بدانم آيا حقيقتا ارواح داراي چنين قدرتي هستند؟؟
ج – بلي روح مي تواند اشياء را از محلي به محل ديگر حمل كند و مي تواند خودش آنها را از مادي اثري بسازد.

س – در عالم شما آيا تمام ارواح با هم مربوط و مباشر هستند؟؟
ج – بلي هر روحي محشور و معاشر با ار واح طبقه خودش است.

س – چرا بعضي اوقات نشاني كه از ارواح خواسته ميشود اشتباه مي كنند؟؟
ج – براي اينست كه اغلب جزئيات عالم جسماني را فراموش مي كنند ولي ممكن است از يك روح عالي حقيقت گفته هاي آنها را سوال كنيد.

س – مي توانيد بگوئيد چند مدت است كه بشر در كره زمين زندگي مي كند؟؟
ج – بلي تقريبا ۱۵ ميلون سال است.

س – آيا هرروحي مي تواند در عالم جسماني ما اجسام را حمل و نقل نمايد يا اسبابي بسازد؟؟
ج – بلي هر روحي مي تواند ولي فقط ميتواند حمل كند ارواح طبقه اول مي توانند سازندگي كنند.

س – ميگويند در عالم زمان و مكان وجود ندارد لذا عده اي مدعي هستند كه از آينده اي ميتوان خبر داد ؟؟ و بعضي اوقات خواب هائي كه ديده ميشود پس از چندي واقع مي گردد؟؟
ج – زمان و مكان آن نوع كه شما فكر مي كنيد مخصوص دنياي جسماني است ما نه زمان داريم نه مكان تمام موجودات وجود دارند و حوادث تا حدي كه مي بينيم در نظر ما حكم حال را دارد وقتي كه شما ميل داشته باشيد بدانيد هر موضوعي كه ممكن است از من سوال كنيد و من به شما ميگويم ولي در موضوع مادي نباشد چون ما موظف به پاسخ نيستيم.

س – ارواح در عالم شما چه صورتي دارند از قراري كه گفته مي شود آخرين صورت جسماني خود را حفظ مي كنند؟؟
ج – خير يك شكل درهمي است كه هيچ از آن مفهوم نمي شود ماها خودمان از اوضاع خود با خبر و آگاه هستيم شما فقط بدانيد كه ما يك شكل درهمي داريم.

س – اشخاص كه قبل از موعد مقرر بواسطه حوادث تلف مي شوند چه حالي دارند؟؟
ج – آنها خيلي زود بر مي گردند و البته قدري نسبت به آنها مراعات مي شود.

س – بعضي اشخاص نسبت به يكديگر محبت فوق العاده دارند در صورتيكه درجه روحي اين دونفر يكي باشد ممكن است تصور كرد در آن عالم نيز با هم معاشر خواهند بود. در صورتي كه درجه روحي آنها مختلف باشد آيا از ديدار هم محروم خواهند بود؟؟
ج – براي ارواحي كه مقامشان خيلي پست است جز اين چاره اي نيست انسان براي تصفيه از راه انجام وظيفه خلق شده نه براي عاشق و معشوق.

س – تقدير چه چيز است؟؟
ج – تقدير همان اعمال خوب يا بد انسان است كه در دوره قبل داشته و البته انسان هر قدر عميق باشد بهتر متوجه نكات ميشود بي تجربگي زيان آور است.

You might also like More from author

Leave a comment