نگاهی به شیخ فاضل لنکرانی و شیخ محمد فاضل لنکرانی!

به گزارش شیعه آنلاین ؛ حضرت آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید قرن معاصر در ایران بوده که می توان وی را یکی از مهم ترین و سرشناس ترین مراجع تقلید ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانست. اما شاید به جرأت بتوان گفت در ایران کسی…